Výsledky vyhľadávania pre cin znac

APPLE značka počítača, spoločnosť známa výrobou počítačov Macintosh a digitálnych prehrávačov iPod
B označenie lietadiel Číny, Čína, Tchaj-wan (označenie lietadiel)
CAUDILLO v španielčine vodca, označenie diktátora Franca
DELI značka čokolády, čokoládových tyčiniek
DRU značka slaných tyčiniek
E značka veličiny energie
GRAM jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, značka g
GUDRON nebezpečné odpady, zvyšné produkty rafinácie ropy, vyznačujúce sa toxicitou, karcinogenitou a mutagenitou - teda schopnosťou vyvolať genetickú mutáciu
IDEOGRAM obrázkový písmový znak (čínske písmo, mapové značky a pod.), báseň písaná alebo upravená do obrazca, ktorý naznačuje jej obsah, kaligram, carmen figuratum
KOKO značka kokosovej tyčinky