Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cirkev kl

ANATÉMA cirkevná kliatba
ANATÉMA cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve
APOKRYF nepravý, podhodený, falšovaný spis, literárny útvar alegoricky alebo parodicky porovnávajúci známy motív s výkladom autora, spis, ktorý cirkev neprevzala do Starého a Nového zákona
DEKAN lineárny nasýtený uhľovodík s desiatimi atómami uhlíka úsek ekliptiky o veľkosti 10° cirkevný hodnostár akademický hodnostár stojaci na čele fakulty
ETT nemecký cirkevný skladateľ
HYMNA slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako symbol jednoty a spolupatričnosti, velebenie, chválospev
HYMNUS slávnostná skladba k cirkevnej alebo inej udalosti ako
CHORÁL stredoveký jednohlasý spev, slávnostná skladba, najčastejšie na cirkevný námet
INDIKCIA oznámenie, ohlásenie, cirkevná výzva, cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu
KATECHIZMUS učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie formou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru