Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cisteni

ACIDIFIKÁCIA okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie hodnoty pH, znečistenie vzduchu oxidom siričitým
ACIDIFIKÁCIA znečistenie vzduchu oxidom siričitým
AEROFILTER filter na čistenie odpadových vôd
AFINÉRIA závod na čistenie ušľachtilých kovov od prímesí
AKTIVÁCIA povzbudenie k činnosti, uvedenie do chodu, úprava látok tak, aby boli schopné chemicky reagovať, premena neaktívneho prvku na rádioaktívny, čistenie odpadových vôd s využitím mikroorganizmov
BIOAKTIVÁCIA biologický spôsob čistenia odpadových vôd
CYKLÓN zariadenie na hrubé čistenie plynu vo vysokej peci
ČESÁK nástroj na čistenie srsti domácich zviera
DEKONTAMINÁCIA očistenie osôb, predmetov a vzduchu od jedovatých látok, odmorenie, odstraňovanie mikróbov z ľudského alebo zvieracieho tela a z okolitého prostredia
DIALÝZA metóda čistenia krvi