Výsledky vyhľadávania pre cit

À JOUR k určitému dátumu
ÁÁ citoslovce bolesti
citoslovce prekvapenia
ÁA citoslovce údivu
AAÁ citoslovce prekvapenia
ABACUS počítadlo, po anglicky
ABAK časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAK mechanické počítadlo
ABAKUS časť hlavice antických stĺpov, počítadlo, stolík u oltára na prípravu bohoslužobných predmetov
ABAKUS doska na hlavici stĺpa, staroveká počítacia tabuľka, počítadlo