Výsledky vyhľadávania pre citos nadsen

ŤÁJ citoslovce nadšenia, vyjadrenie nadšenia
ŤAJAJ citoslovce nadšenia
URÁ citoslovce nadšenia
URRÁ citoslovce nadšenia - z ruštiny