Výsledky vyhľadávania pre citoslovce súhlas

EJ citoslovce súhlasu
OHO citoslovce nesúhlasu
TAK pritakávanie, citoslovce pritakania, pritakanie, súhlas
UHM citoslovce súhlasu