Výsledky vyhľadávania pre citoslovce suhlas

EJ citoslovce súhlasu
OHO citoslovce nesúhlasu
TAK pritakávanie, citoslovce pritakania, pritakanie, súhlas
UHM citoslovce súhlasu