Výsledky vyhľadávania pre citová na 6 písmen

CÍTILA pociťovala
DRAŽBA licitovanie, licitácia
DRAŽIŤ licitovať
EMOČNÁ citová
ODSTUP citová nezaujatosť
PASSIM tu a tam, rôzne, na rôznych miestach, široko a dlho (pri citovaní textov)