Výsledky vyhľadávania pre clen parlamentu

MANDÁT splnomocnenie, príkaz, poverenie, funkcia člena zastupiteľského zboru (napr. parlamentu)
PARLAMENTÁR vyjednávač medzi bojujúcimi stranami, hovorca, prostredník medzi spornými stranami, člen parlamentu
TISO katolícky kňaz, poslanec česko-slovenského parlamentu, člen česko-slovenskej vlády a jediný prezident prvej Slovenskej republiky (Jozef, 1887-1947)