Výsledky vyhľadávania pre clen radu

ALBERT VEĽKÝ nemecký filozof, teológ a prírodovedec, člen dominikánskeho rádu, doctor universalis a učiteľ Tomáša Akvinského (1193/1207-1280)
BENEDIKTÍN člen mníšskeho rádu sv. Benedikta
BESNARD francúzsky kazateľ, člen dominikánskeho rádu a náboženský spisovateľ (Albert-Maria, 1926-1978)
CELESTÍN síran strontnatý, nerast, člen mníšskeho rádu sv. Celestína
CISTERCIÁN člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov
CISTERCITA člen mníšskeho rádu reformovanej vetvy benediktínov
CYRIAK člen mníšskeho rádu
DILONG slovenský básnik katolíckej moderny, katolícky kňaz, člen františkánskeho rádu, prozaik, dramatik (Rudolf, 1905-1986)
DIVIŠ český rímskokatolícky kňaz, člen rádu Premonštrátov, prírodovedec a vynálezca, český vynálezca 18. storočia (Prokop, 1696-1765)
DOMINIKÁN člen mníšskeho rádu dominikánov známeho bojom proti „kacírstvu“