Výsledky vyhľadávania pre clen snem

LIBERUM VETO voľné zakazujem, v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia, slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať
PAIR člen anglickej snemovne
PAIR starofrancúzsky šľachtic, doživotný člen snemovne, člen francúzskej Panskej snemovne
PEER člen anglickej - britskej snemovne