Výsledky vyhľadávania pre clena

ABYDOS sólový hudobný projekt z roku 2004 Andyho Kuntza, člena Vanden Plas, a príslušný album
ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
INKORPORÁCIA včlenenenie, pričlenenie, začlenenie, prijatie za člena, zápis pozemku do pozemkovej knihy
KONFIRMÁCIA overenie, potvrdenie listiny, v evanjelickej cirkvi slávnostné potvrdenie krstného sľubu a prijatie za dospelého člena cirkvi, v katolíckej cirkvi obrad birmovania, v katolíckej cirkvi pápežské potvrdenie biskupa, vzájomné potvrdenie objednávok
KOOPTÁCIA povolanie za člena výboru alebo vedenia organizácie menovaním, bez voľby
KOOPTOVAL dodatočne priberal za člena (kniž.)
MANDÁT splnomocnenie, príkaz, poverenie, funkcia člena zastupiteľského zboru (napr. parlamentu)
MINORÁT feudálne nástupnické právo najmladšieho člena šľachtického rodu
OČR ošetrenie člena rodiny (skr.)
REKCIA závislosť vetného člena (ling.)