Výsledky vyhľadávania pre clovek, jedinec

ALOCHTÓN jedinec (človek, rastlina, živočích) pochádzajúci z iného miesta