Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre clovek ktory

AMERIKA slangový výraz pre výrobok vyrobený v Amerike, napr. cigarety amerikán človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra prti jazde dozadu
AMERIKÁN človek, ktorý odišiel za prácou do Ameriky, krasokorčuliarska figúra pri jazde dozadu
ANALFABET človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelanec, primitív, zaostalý človek
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANTROPOFILNÝ sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa pri ľudských sídlach a pri komunikáciach (o niektorých druhoch rastlín a živočíchov)
ANTROPOZOIKUM najmladšia skupina geologických útvarov, v ktorých bol zistený výskyt človeka, štvrtohory, kvartér (geol.)
ASKÉTA človek - ktorý vedie odriekavý živoť
AUTOMATIZÁCIA zavádzanie a používanie moderných výrobných procesov, v ktorých človek len kontroluje automatmi vykonávané operácie, samočinné uskutočňovanie mechanických pohybov, prechod od vedomej činnosti k samovoľnej, ustálenie jazykového prostriedku
BALZAMOVAČ človek ktorý balzamuje
BOHÉM človek, ktorý užíva život plnými dúškami, ľahtikár, najčastejšie umelec