Výsledky vyhľadávania pre co chemicka

BIOCÍD chemická látka používaná proti škodcom
PLASTIFIKÁTOR chemická látka zlepšujúca spracovateľnosť hmôt
SYNTÉZA spojenie, zjednotenie, zlučovacia chemická reakcia, vznik zložitých chemických zlúčenín z látok jednoduchých, tretí stupeň Hegelovho vývojového procesu, opak analýzy