Výsledky vyhľadávania pre coval

ABSORBOVAL pohlcoval, vstrebával
ABSORBOVALA pohlcovala, vstrebávala
ABSORBOVALI pohlcovali, vstrebávali
ABSORBOVALO pohlcovalo, vstrebávalo
ADOVAL chemicky zlučoval
ADOVAL zlučoval, spájal (odb.)
ADOVALA zlučovala (chem.)
ADOVALA zlučovala (odb.)
ADOVALI zlučovali (odb.)
ADOVALI zlučovali, spojovali (chem.)