Výsledky vyhľadávania pre cuchovy

ANOZMIA chorobná strata čuchových schopností
HYPOSMIA znížené vnímanie čuchových podnetov
NOS čuchový orgán, orgán čuchu, časť tváre
OLFAKCIA čuchový vnem čuchanie
OLFAKTOLÓGIA náuka o čuchu a čuchových orgánoch
OLFAKTORICKÝ NERV čuchový nerv
OLFAKTORICKÝNERV čuchový nerv
OSMO predpona (tlak, tlakový) predpona (čuch, čuchový)