Výsledky vyhľadávania pre cudzí

AAD cudzie mužské meno
ACIDO cudzia predpona slov (kyslý)
ADELAIDA cudzie ženské meno
ADELAIDE cudzie ženské meno
ADENO cudzia predpona (žľaza)
ADIR cudzie mužské meno
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
ADOPTOVAL osvojil si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALA osvojila si cudzie dieťa za vlastné