Výsledky vyhľadávania pre cudzí

AAD cudzie mužské meno
ACIDO cudzia predpona slov (kyslý)
ADELAIDA cudzie ženské meno
ADELAIDE cudzie ženské meno
ADENO cudzia predpona (žľaza)
ADIR cudzie mužské meno
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného
ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
ADOPTOVAL osvojil si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALA osvojila si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALI osvojili si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVALO osvojilo si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa
ADOPTOVAŤ osvojiť si cudzie dieťa, prijať ho za vlastné
ADOPTUJ osvoj si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTUJE osvojí si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTUJEME osvojíme si cudzie dieťa za vlastné
ADOPTUJETE osvojíte si cudzie dieťa za vlastné
AGAMA tropický dlhonohý (cudzí) jašter, druh jaštera
AKTINO cudzia predpona (žiarenie)
ALANIS cudzie ženské meno
ALAP cudzí dravý vták
ALEC cudzie mužské meno
ALEK cudzie mužské meno
ALEN cudzie mužské meno