Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre cudzie m y

ADOPTÍVNY prijímajúci niekoho cudzieho za vlastného, prijatý za vlastného
ANEKTOVAŤ vojensky obsadiť územie cudzieho štátu
ANEKTOVAŤ vojensky obsadiť územie cudzieho štátu
ANŠLUS násilné pripojenie, zabranie územia cudzieho štátu, anexia, podľa násilného pripojenia Rakúska k Nemecku v roku 1938 = nemecky der Anschluss
BABY-SITTING dozeranie na cudzie dieťa v byte rodičov za peňažnú odmenu
BEN cudzie mužské meno, syn, po arabsky, časť arabských a izraelských mien
BOHEMIKUM dielo českého autora vydané kdekoľvek, dielo cudzieho autora s českou tematikou
CUDZINEC príslušník cudzieho jazyka, národa, štátu, cudzozemec
CUDZINEC príslušník cudzieho štátu, neznámy
DABUJE robí záznam zvuku v inom jazyku, alebo z cudzieho jazyka do rodného