Výsledky vyhľadávania pre cudzinec,

ALIEN cudzinec, votrelec, po anglicky
FREMDE cudzinec, po nemecky
GRINGO cudzinec, po anglicky
PERSONA GRATA milá, obľúbená, žiaduca osoba, cudzinec, voči ktorému nie sú námietky,