Výsledky vyhľadávania pre cukor v rastlin

AMYLOFILNÁ RASTLINA rastlina asimiláciou vytvárajúca v listoch škrob, ktorý sa mení na cukor
ARABAN rastlinný cukor, polysacharid v rastlinných pletivách, rastlinný polysacharid, druh polysacharidu
MANIT alkoholický cukor v rastlinách
MANIT sacharid z jaseňovej manny, rastlinný alkoholický cukor
MANITOL alkoholický cukor vyskytujúci sa v rastlinách (tiež manit)
MANITOR manit - alkoholický cukor vyskytujúci sa v rastlinách