Výsledky vyhľadávania pre cviceni

AEROBIC rytmické cvičenie pri hudbe
AEROBIK rytmické gymnastické cvičenie, sústava telesných cvičení pri hudbe
AKVABELA plavkyňa prevádzajúca synchronizované plávanie, umelecké cvičenie vo vode
BERDYCHOVÁ česká univerzitná profesorka, sokolka a zakladateľka cvičenia rodičov s deťmi (Jana, 1909-2007)
CVIK cvičenie
CVIK pohyb pri cvičení
DŽOJROBIK cvičenie pre radosť a potešenie
GYMNASTIKA všestranná telesná výchova, telocvik, súbor telesných cvičení
HMIT kmit, po česky (pohyb pri cvičení)
JOGA staroindický filozoficko-náboženský smer usilujúci o dosiahnutie dokonalosti cestou odriekania a rozjímania, súbor telesných a dychových cvičení, jogizmus