Výsledky vyhľadávania pre cyklu

C cyklus (zn.)
CALVIN americký chemik a biochemik známy pre objavenie Kalvinovho cyklu (Melvin, 1911-1997)
DEFERENT hlavná kruhová dráha v geocentrickej sústave, po ktorej sa pohybuje stred epicyklu
DEPRESIA fáza hospodárskeho cyklu (ekon.)
EPOPEJA románový cyklus
FÁZA úsek životného cyklu pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov (biol.)
INDIKCIA oznámenie, ohlásenie, cirkevná výzva, cyklus 15 rokov podľa kresťanského letopočtu
KURZ cyklus lekcií
KURZ cyklus prednášok
KURZ cyklus prednášok, smer činností, smer dopravy, hodnota cenných papierov na burze