Výsledky vyhľadávania pre dávať peniaze do obehu

EMITENT kto dáva do obehu cenné papiere alebo peniaze, vydavateľ cenných papierov alebo peňazí
EMITOVAŤ dávať do obehu (peniaze)