Výsledky vyhľadávania pre dáva pozor

BEDLIL dával pozor
BEDLIŤ bdieť, dávať pozor, dbať (hovor.)
DOZERAJ dávaj pozor
DOZERAŤ dávať pozor
MOKOŠ Slovanská bohyňa zeme, vody a úrody, ktorá dáva pozor na dodržiavanie obyčajov, obradov (MOKUŠA)
MOKUŠA Slovanská bohyňa zeme, vody a úrody, ktorá dáva pozor na dodržiavanie obyčajov, obradov (MOKOŠ)
NEBEDLIA nedávajú pozor