Výsledky vyhľadávania pre dôveryhodnosť

RATING medzinár. ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti, hodnotenie úrovne a dôveryhodnosti ekonomického subjektu
RATING stanovenie sadzieb alebo dávok tarifa bodové hodnotenie rizík medzinár. ustálená klasifikácia miery dôveryhodnosti
VIEROHODNOSŤ dôveryhodnosť