Výsledky vyhľadávania pre dějový

EPICKÝ dejový, výpravný
PERIPETIE rozhodujúci obrat, dejový zvrat drámy alebo románu, problémy, ťažkosti