Výsledky vyhľadávania pre dĺžková miera na 5 písmen

ALABI stará ruská dĺžková miera
ALABI staršia ruská dĺžková miera
ARKAN ruská dĺžková miera (25 6 metrov)
ARŠÍN stará ruská dĺžková miera
KAIRI japonská dĺžková miera
KARAT turecká dĺžková miera
KASAB egyptská dĺžková miera (3,55 m)
KERAT turecká dĺžková miera
KHVAT balkánska dĺžková miera
KILAH holandská dĺžková miera (21,23 cm)