Výsledky vyhľadávania pre daň hist na 5 písmen

ALLEN dánsky historik (Carl Ferdinand, 1811-1871)
JASAK daň (hist.)