Výsledky vyhľadávania pre da do moci

DABOVAŤ vykonávať dabing, pretlmočiť filmové dialógy do domáceho jazyka
PARLAMENTARIZMUS metóda štátnej moci, keď parlament má dominantné postavenie vo vzťahu k výkonnej moci, parlamentná demokracia