Výsledky vyhľadávania pre da remen

BANDALÍR závesný remeň na bubon alebo na zbraň, pás od ramena k protiľahlému boku, tzv. trojdohoda, zvinutý vojenský plášť
CEFEIDA pulzujúca premenná hviezda
DETEKCIA premena striedavého napätia na jednosmerné
FLINT odroda kremeňa, pazúrik
CHALCEDÓN odroda kremeňa, kysličník kremičitý, polodrahokam
CHÉMIA veda o zložení, vlastnostiach a premenách prírodných látok, reakciách a javoch, ktoré tieto premeny sprevádzajú
JASPIS jemnozrnná odroda kremeňa, tmavá, takmer nepriehľadná odroda chalcedónu
KOEFICIENT nepremenná fyzikálna veličina, ktorá je stála alebo sa mení podľa vonkajších podmienok, číslo, ktoré je známym činiteľom s neznámou, súčiniteľ, údaj určujúci vlastnosť hmoty, bezrozmerný štatistický výraz
KOLEKTOR vyberač, zberateľ, zberná elektróda, zberač, zariadenie na zachytávanie a premenu jedného druhu energie na iný druh
KONVALIDÁCIA premena pôvodne neplatného právneho úkonu na platný, v cirkevnom práve dodatočné uznanie cirkevne neplatného manželstva