Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre da sch

ABSOLUTÓRIUM prepustenie zo zodpovednosti za činnosť v nejakej organizácii, schválenie účtov a hospodárskej činnosti organizácie, potvrdenie o absolvovaní štúdia
ADAPTABILNOSŤ schopnosť adaptácie
ADAPTABILNÝ prispôsobivý, schopný adaptácie
ADAPTABILNÝ schopný adaptácie
AKATAFÁZIA chorobná neschopnosť usporiadať slová do viet
AKOMODÁCIA prispôsobenie, prispôsobenie sa, adaptácia, schopnosť oka prispôsobiť sa videniu rôznych vzdialeností
AKTÍV porada, pracovná schôdzka, školenie
ATÓM najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať, nepatrná časť niečoho
AUTORIZÁCIA autorov súhlas s nakladaním s jeho dielom, úradné oprávnenie alebo poverenie, schválenie
AUTORIZOVAŤ udeliť autorské oprávnenie, schválenie, splnomocniť, dať súhlas s uverejnením