Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dacia

ALFABETIZÁCIA likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba čítania a písania
AMORTIZÁCIA úradné umorenie listiny alebo dlhu, odpis hodnoty základných fondov v dôsledku opotrebenia, postupná likvidácia dlhu, úbytok hodnoty, splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky
ANTISEPSA ošetrenie rany proti pôsobeniu choroboplodných zárodkov a látok, likvidácia choroboplodných mikroorganizmov chemickými prostriedkami
DONÁCIA nadácia
EVERETO skladacia hra, druh skladacej hry
FOND nadácia
GRADOLÓGIA náuka o gradáciach
LEPORELO obrázková skladacia knižka, detská zábavná knižka v podobe rozkladacích obrázkov na kartónovom podklade
LEPORELO rozkladacia knižka, skladacia kniha pre deti
MATRIOŠKA ruská rozkladacia bábika