Výsledky vyhľadávania pre dar zeme

DEVIATOK eudálna naturálna renta, daň vo výške 1/9 poľnohospodárskej produkcie poddaných odvádzaná zemepánovi. Zavedený v 14. storočí podľa vzoru cirkevného desiatku.