Výsledky vyhľadávania pre daruj

DÁME darujeme
DARCA kto niečo daruje
DÁTE darujte
DÁTE DAR obdarujete
DONO darujem, po latinsky
NEDAJ nedaruj, nevenuj, neposkytni
OFERUJÚ darujú (hovor.)
PODARUJ daruj
VENUJ daj ako dar, daruj
VENUJ podaruj