Výsledky vyhľadávania pre dav

AARONOVITCH britský novinár, hlásateľ, a spisovateľ (David, *1954)
ABBOT americký spisovateľ, novinár a vydavateľ (Anthony, 1893-1952)
ABIEL rytier kráľa Dávida
ABINADAB Dávidov starší brat (bibl.)
ABISAJ bratanec kráľa Dávida, Dávidov bratranec
ABIŠAG milenka kráľa Dávida
ABSCISIA oddelenie, odňatie, opadávanie
AC alternating current (skr.), striedavý prúd (angl.skr.)
ADAG dávka, po maďarsky
ADAMS bývalý juhoafrický profesionálny tenista (David, *1970)
ADDENDUM dodatok, prídavok, doplnok
ADDITION prídavok, po anglicky
ADHORTATÍVUM nabádavý konjuktív
ADHORTATÍVUM nabádavý konjunktív
ADÍCIA pridávanie ďalších priestorov pre nové funkcie (archit.)
ADINA rytier kráľa Dávida
ADITÍV prídavná látka, prísada, prísada do mastív (chem.)
ADITIVITA prídavnosť, aditívnosť
ADITÍVNY zlučujúci, prídavný
ADITÍVUM prídavná látka, prísada, i aditív
ADJEKTÍVA prídavné mená
ADJEKTÍVUM prídavné meno
ADJIKTÍVUM prídavné meno
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia
ADJUDIKÁCIA prisúdenie práva, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia