Výsledky vyhľadávania pre davka

ADAG dávka, po maďarsky
ARTIKULA článok zmluvy, zákona a pod., odstavec, presne formulovaná požiadavka
BATCH dávka, celok hromadne spracovávaných dát
BATCH vo výpočtovej technike dávka, celok hromadne spracovávaných dát
CATERING objekty na zásobenie lietadiel jedlami a inými potrebami pre cestujúcich, dovoz jedál zákazníkom, dodávka jedál, nápojov, príborov a všetkého potrebného na usporiadanie spoločenskej akcie systémom „na kľúč“ špecializovanou firmou
CERTIFIKÁT potvrdenie, osvedčenie, napr. pravosti alebo zhody s požiadavkami,overenie, preukaz
CYKLOVAČ zariadenie regulujúce pohyb v dávkach, cykloch
DAUR nadávka neveriacemu u moslimov
DD denná dávka (skr.)
DORA nadávka hlúpej žene (pren.)