Výsledky vyhľadávania pre dbajúci o vnútorné súvislosti

PRAGMATICKÝ vecný, praktický, zodpovedajúci potrebám praxe, dbajúci o vnútorné súvislosti, rozumne a chladne uvažujúci