Výsledky vyhľadávania pre dcera krala iona

ANDROMACHA dcéra kráľa Éetióna z mýsijských Théb, manželka hlavného veliteľa trójskych vojsk Hektora