Výsledky vyhľadávania pre deĎ

ALEL(A) v genetike dedič. základ zraku
ALELA dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
ALELY dedičné gény
ALÓD druh stredovekého majetku, dediteľný majetok
ALOD pozemky alebo statky (feudum) prepožičiavané za určitých podmienok do osobnej alebo dedičnej držby
ALÓD slobodne zdediteľný majetok
AMPHIPOLIS rodná dedina mytologickej bojovníčky Xeny
ANTROPOGENETIKA vedný odbor skúmajúci dedičnosť a premenlivosť znakov človeka
ARISTOKRACIA šľachta a jej vláda za feudalizmu, dedičná vláda šľachty, privilegovaná vrstva spoločnosti