Výsledky vyhľadávania pre deľ na 2 časti

POLTÍ delí na 2 časti
POLTIL rozdeľoval na 2 časti
TRICHOTÓMIA 1. rozčlenenie na tri časti, 2. delenie pojmu na tri členy, trojčlenné delenie