Výsledky vyhľadávania pre de dato na 2 písmená

DD de dato (skr.)
ER entity-relationship model (skr.), vysokoúrovňový konceptuálny dátový model