Výsledky vyhľadávania pre decka

AKADÉMIA najvyššia vedecká inštitúcia
AKADEMIK člen akadémie vied alebo umení, najvyššia vedecká hodnosť
AKRÍBIA vedecká presnosť, dôkladnosť, starostlivosť, pozornosť, svedomitosť
ASISTENT pomocník, pomocná vedecká sila
CAROSEL jazdecká slávnosť (hist.)
DIŠPUTA učená diskusia, vedecká rozprava
ISO International science olympiad (skr.), Medzinárodná vedecká olympiáda (angl.skr.)
KANDIDÁT čakateľ, uchádzač, náhradník, vedecká hodnosť kandidáta vied, skr. CSc.
KARUSEL jazdecká hra
KARUSEL jazdecká hra (hist.)