Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dedičny

ALELA dedičný základ znaku, jedna z viacerých alternatívnych foriem génu
ALELA párový gén, alelomorfa, v genetike dedičný základ znaku, forma génu
BÁN dedičný vládca v Bosne
GÉN nositeľ dedičných vlastností, základný faktor dedičnosti
GÉN základná jednotka dedičnosti určujúca vlastnosti organizmu, vloha, dedičný činiteľ
HABITUS súbor takých vonkajších znakov rastlín, ktorý je podmienený prispôsobovaním sa prostrediu a dedičnými vlohami (bot.)
KOLÓN starorímsky dedičný nájomca pôdy, osadník, nájomca pôdy v Latinskej Amerike, menová jednotka Kostariky a Salvadoru
LORD anglický najvyšší dedičný šľachtický titul
LORD anglický šľachtic, britský šľachtic, dedičný titul v Anglicku
PATRIMÓNIUM dedičný rodový statok, slobodné pozemkové vlastníctvo