Výsledky vyhľadávania pre dedicna

ARISTOKRACIA šľachta a jej vláda za feudalizmu, dedičná vláda šľachty, privilegovaná vrstva spoločnosti
ATAVISTICKÁ dedičná (biol.)
HEMOFÍLIA dedičná krvácavosť
MUTILÁCIA dedičná biologická porucha alebo defekt vyvolaný vonkajšími vplyvmi