Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre dejepis

ARI islandský dejepisec, kňaz (Thórgilsson, asi 1068-1148)
CLIO meno múzy dejepisectva
HÉRODOT taktiež Hérodotos, Hérodotus, Herodot - grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
HERODOTOS grécky historik a filozof dejín, otec dejepisu (okolo 484-430 pred Kr.)
HISTÓRIA dejepis, dejiny, príbeh, udalosť
HISTÓRIA dejepis, historická veda
HISTORICI dejepisci
HISTORIK dejepisec
HISTORIOGRAFIA zapisovanie dejín určitým systematickým spôsobom, odborná dejepisná literatúra, dejepisectvo
KLEIÓ múza, ktorá ochraňuje dejepis, filozofiu a epos