Výsledky vyhľadávania pre delí na polovice

DVOJIL delil na polovice
POLIL delil na polovice
POLTIL delil na dve polovice