Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre delan

ABSOLVENT kto úspešne dokončil kurz, školu, vzdelanie
AKADEMICKÝ týkajúci sa akadémie, školský, učený, majúci vzdelanie z umeleckej akadémie (napr. akademický sochár), triezvy, čisto teoretický, vzdialený skutočnému životu
ANALFABET človek, ktorý nevie čítať a písať, nevzdelanec, primitív, zaostalý človek
ANALFABETICKÝ hlúpy, nevzdelaný
ANDERSON anglická lekárka a feministka, prvá žena, ktorá získala lekárske vzdelanie vo Veľkej Británii (Elizabeth Garrett, 1836-1917)
ARCHITEKT umelecky a technicky vzdelaný navrhovateľ stavebných a iných umeleckých objektov, bytov, záhrad a pod.
ARCHIVÁR príslušne vzdelaný pracovník archívu
ASISTENT odborne vzdelaný pomocník
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec
BARBAR necivilizovaný človek, nevzdelanec, hrubián, násilník, u starých Rimanov a Grékov označenie cudzinca