Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre delený

AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
ANAKLITICKÁ DEPRESIA depresia detí oddelených od matky
BAZILIKA kedysi aténske sídlo archontov, kresťanský chrám s viacerými pozdĺžnymi loďami, oddelenými stĺporadím a s plochým stropom, v starovekom Ríme budova súdu alebo tržnice
ČESTNÝ určený na poctu, udelený ako pocta
DETACHED oddelený, po anglicky
FDD Frequency Division Duplex, frekvenčne delený duplex (angl.skr.)
FRAKČNÝ dielčí, oddelený, odštiepenecký
IZOLOVANÝ oddelený, osamotený
KÓJA lodné lôžko, priečkami oddelená časť miestnosti, malý oddelený priestor
KONDENZÁTOR výmenník tepla chladiaceho zariadenia, zariadenie na zhromažďovanie elektrických nábojov zložené z dvoch vodičov oddelených izolátorom