Výsledky vyhľadávania pre delen buni

ASTER hviezda, po latinsky, hviezdicovitý útvar (delenie buniek)
CENÓBIUM funkčné zoskupenie, kolónia buniek jednobunkových rias vytvorenádelením jednej materskej bunky, spoločný život, súžitie
CYTOFYZIOLÓGIA súčasť cytológie skúmajúca činnosť buniek, ich deje a funkcie, rast a delenie buniek
CYTOKINÉZA delenie cytoplazmy pri mitóze, delenie buniek vôbec
DIAKINÉZA štádium prvého delenia buniek
MEIÓZA redukčné delenie pohlavných buniek so zmenšením počtu chromozómov na polovicu